logo

Objaśnienie skrótów:

  • CWC/CAC – Certyfikat na Krajowego Championa
  • CACIB – Certyfikat na Międzynarodowego Championa Piękności
  • Res.CACIB – rezerwowy CACIB
  • BOB – Zwycięzca Rasy
  • BOG – Zwycięzca Grupy
  • BIS – Najlepszy Pies Wystawy
  • BIS Ras Polskich – Najlepszy Pies Ras Polskich
  • Zw.Młodzieży – Zwycięzca Młodzieży
  • NJwR – Najlepszy Junior w Rasie

Ałycza Kalong

ur. 06.04.2008

Mufinka Acalantis

ur. 10.05.2009

Armani Amerss

ur. 21.02.2013